Bureau CAP

Opdrachten

Opdrachten

Afgelopen jaren heeft Bureau Cap verschillende opdrachten uitgevoerd voor gemeente Rotterdam om jeugdgroepen en volwassen mannen in de leeftijd 16 t/m 35 jaar te begeleiden die structureel overlast veroorzaken in de openbare ruimtes. Overlast van deze personen heeft een negatieve impact op de samenleving. Intimiderend gedrag, overlast en het plegen van delicten vergroten de onveiligheidsgevoelens in een buurt.

Het begeleiden van deze doelgroep is vaak complex en ze hebben door verschillende redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben ze een patroon van crimineel en of ernstig overlastgevend gedrag, waarop eerdere interventies geen of weinig effect hebben gehad. Ook hebben ze er geen vertrouwen in bestaande welzijnsorganisaties en gemeentelijke instellingen. Het werken met risicogroepen is een dynamisch werkveld waarin verschillende processen centraal staan. Daarom is het werk veelzijdig en afwisselend. Afhankelijk van de vragen van de opdrachtgever en doelgroep is het van belang in te springen op signalen. Het gevolg van deze signalen is dat er flexibel gewerkt en ondersteund wordt. Zo biedt Bureau CAP altijd de begeleiding en ondersteuning op maat. Het is erg belangrijk voor Bureau CAP om samen te werken met de netwerkpartners uit de omgeving om goede resultaten te behalen.

Er wordt o.a. gewerkt met de methode vindplaats gericht werken. De methode vindplaats gericht werken (outreachend-, ambulant-, straathoekwerk) is een waardevol middel in het contact maken met overlastgevende jongeren/mannen. Door deze methode worden personen in begeleiding bereikt en worden zaken die spelen bij de doelgroep bespreekbaar gemaakt. In gesprekken kunnen allerlei zaken aan de orde komen, bijvoorbeeld overlast, schulden, vrijetijdsbesteding, school, werk etc. Bureau Cap pakt ook de problemen achter de voordeur aan om zo in contact te komen met de familie en eventueel andere contacten van de doelgroep.

Duur en Fasering

Een gemiddeld traject van Bureau Cap duurt acht tot twaalf maanden. Het hangt af van verschillende factoren zoals de situatie, problematiek en motivatie van de deelnemer. Het traject kent meerdere fases: