Bureau CAP

Projecten

Project: Be Like Me

Met het project Be Like Me wil de organisatie jongeren in de gemeente Rotterdam stimuleren om door middel van positieve voorbeelden/rolmodellen uit muziek en toneelwereld te stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij zal er extra aandacht zijn voor de Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren uit de gemeente Rotterdam.

Project: Girls in Action

Sporten en bewegen is belangrijk voor de mens. Daarom wordt sport door veel mensen leuk gevonden, waardoor het geestelijke en lichamelijke welbevinden positief wordt beïnvloed. Sport heeft ook positieve effecten op de gezondheid. Een van de doelstellingen van Bureau CAP is het bewerkstelligen van een grotere sportdeelname van allochtonen vrouwen en meisjes.

Project: Moving UP

Het bieden van een toekomstperspectief aan risicojongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar woonachtig in Hoogvliet. Het gaat om jongeren met een patroon van crimineel en/of ernstig overlastgevende gedrag, waarop eerdere (straf én zorg) interventies geen tot zeer weinig effect hebben gehad.

Project: Campus Academie Hoogvliet “Every Child is a Champion”

In samenwerking met Stichting Samenwerking Educatie & Recreatie zondagsschool ontwikkeld voor basisschoolleerlingen uit groep 8 in Rotterdam. Het doel van het project is om leerlingen uit groep 8 extra aandacht, ondersteuning en huiswerkbegeleiding aan te bieden. 

Project: Jongeren Onderzoek & Advies Team Hoogvliet

JOAT zet zich in om Hoogvlietse jongeren actief te helpen en gevraagd en ongevraagd jongereninstanties, gemeente Rotterdam advies te voorzien. JOAT is in samenwerking met Stichting SER opgericht.