Bureau CAP

Project: Girls in Action

Project: Girls in Action

Sporten en bewegen is belangrijk voor de mens. Daarom wordt sport door veel mensen leuk gevonden, waardoor het geestelijke en lichamelijke welbevinden positief wordt beïnvloed. Sport heeft ook positieve effecten op de gezondheid. Sport in verenigingsverband vereist dat mensen samenwerken, samen regels maken en op een natuurlijke wijze normen en waarden opstellen en naleven, waardoor sociale contacten en sociale samenhang gecreëerd worden.

Uit de sportdeelname cijfers blijkt dat de sport deelname van allochtonen sterk achterblijft. Vooral allochtonen vrouwen en meisjes sporten aanzienlijk minder dan autochtonen vrouwen en meiden.

Dit heeft de volgende oorzaken:

  • Er is onvoldoende kennis bij allochtonen vrouwen en meisjes over het belang van sport voor onder andere gezond en sociale contacten
  • Er is onvoldoende kennis over de diversiteit aan sportmogelijkheden in Rotterdam en over de sportverenigingscultuur.

Een van de doelstelling van Bureau CAP is het bewerkstelligen van een grotere sportdeelname van allochtonen vrouwen en meisjes.

Bureau CAP heeft daarom het project Girls in Action opgezet om allochtonen vrouwen en meisjes sportief en weerbaar te maken om hun zelfvertrouwen te vergroten in de maatschappij. Daarnaast krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag.

Aanmelden voor het project

Lijkt je het leuk om mee te doen aan dit project? Laat je gegevens achter en Bureau CAP neemt contact met je op.

Offerte aanvragen

Wil je meer informatie over het project? Bel ons dan op 0619977241 of vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.