Bureau CAP

Missie en visie

De visie van Bureau CAP

Bureau CAP creëert nieuwe kansen voor risicogroepen die zoekende zijn naar hun talenten en buiten de maatschappelijke kaders vallen. Na individuele en structurele begeleiding zijn ze beter voorbereid op de eisen die de huidige samenleving aan hen stelt, zoals terugkeer naar opleiding of passend werk.

De missie van Bureau CAP

Mensen zijn tot veel in staat en hebben allemaal hun talenten. De missie van Bureau CAP luidt daarom als volgt: Bureau CAP wil mensen, die moeilijker hun draai in de maatschappij weten te vinden, de gelegenheid bieden om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen”. Deze missie wordt onder andere bewerkstelligd door onze talent -ontdekplekken. Bureau CAP is een organisatie die voor de begeleiding indien nodig samenwerkt met lokale instellingen. Bureau CAP verbindt relevante organisaties zoals opleidingen, gemeente, politie en hulpverleningsorganisaties.

De doelstelling van Bureau CAP

Bureau CAP staat voor een praktische en doelgerichte aanpak op het terug dringen van problemen bij risicogroepen. In het ontwikkelde beleid moet de doelgroep herkenbaar en in de praktijk betrokken zijn. De doelstelling van Bureau CAP is dat de doelgroep na individuele begeleiding weten waar hun kracht ligt en gemotiveerd zijn om te participeren in de maatschappij.