Bureau CAP

Volwassenen

Bureau CAP biedt volwassenen professionele ondersteuning bij hulpvragen bij verschillende leefgebieden

Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak zijn weerslag op alle terreinen van het leven. Wanneer de persoon hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen niet verder opstapelen. De persoon in kwestie kan zich bij Bureau CAP aanmelden voor begeleiding.

Bureau CAP biedt volwassenen professionele ondersteuning bij hulpvragen bij verschillende leefgebieden. Wij bieden begeleiding op de volgende zeven leefgebieden: huisvesting, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, werk, activiteiten, politie en justitie.

Bureau CAP werkt met het 8-fasenmodel, dit is een methodiek om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag de cliënt centraal staan.

Samenvatting werkzame elementen

  • De zeven leefgebieden brengen met de acht fasen van het begeleidingstraject structuur aan in de begeleiding en bijbehorende rapportage.
  • De analyse door middel van persoonsbeschrijvingen en functioneren op leefgebieden geeft een breed beeld van de zwakke én sterke punten van de cliënt.
  • De werkrelatie tussen cliënt en trajectbegeleider. Het eigenaarschap blijft bij de cliënt. De trajectbegeleider ondersteunt de cliënt bij het formuleren, realiseren en/of bijstellen van doelen.
  • Wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt. Met maatwerk en eigen wensen is de cliënt gemotiveerd om aan de gestelde doelen te werken.

Aanmelden voor een workshop, training of project

Lijkt je het leuk om mee te doen aan een van onze workshops? Laat je gegevens achter en Bureau CAP neemt contact met je op.

Offerte aanvragen

Wil je meer informatie over onze workshops, trainingen of projecten? Bel ons dan op 0619977241 of vraag een geheel vrijblijvende offerte aan. ​