Bureau CAP

Intensief Casemanagement groepsaanpak Ambachtsplein, gebied Prins Alexander Rotterdam​

Intensief Casemanagement groepsaanpak Ambachtsplein, gebied Prins Alexander Rotterdam​

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Bureau CAP overlastgevende jongeren intensief begeleid op het gebied van hulpverlening, zorg, scholing en werk. De inzet heeft (jeugd)overlast doen voorkomen en bijgedragen aan een preventieve aanpak tegen geweld, vernielingen en bedreigingen. Dit heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met ketenpartners.