Bureau CAP

Intensief Casemanagement groepsaanpak Hillegersberg/Schiebroek Rotterdam​

Intensief Casemanagement groepsaanpak Hillegersberg/Schiebroek Rotterdam​

Bureau CAP hield in deze omgeving de regie over jongeren die overlast veroorzaakten en crimineel gedrag vertoonden. Deze groepsaanpak werd geformuleerd en uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners in de wijk. Er werd gewerkt volgens een systeemgerichte benadering. Op basis van een analyse in meerdere leefgebieden, is er een plan van aanpak opgesteld. In overleg met de ketenpartners onderhield CAP contact met de jongere en monitorde dat gemaakte afspraken werden nagekomen.